English · Research · Tech

2018’da Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Raporu

TÜBİSAD 30 Nisan 2019 tarihinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2018 Yılı Pazar Verileri raporunu açıkladı.

Bu verilere göre sektör, TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 15’lik büyüme ile 131,7 milyar TL’lik hacme ulaştı. İstihdamını 139 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da, 4,916 milyar TL olarak gerçekleşti.

unnamed - 2018'da Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri  Sektörü Raporu
Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Hacmi 2018

Türkiye bilişim sektörünün 2018 yılı büyüklükleri şu şekilde sıralandı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 15’lik büyüme ile 2018 yılında 131,7 milyar TL’lik hacme ulaştı. ABD doları bazında değerlendirildiğinde ise geçmiş yıllarda 30-33 milyar dolar bandında seyreden sektör büyüklüğü, kur etkisiyle, 2018 yılında 27-30 milyar bandına indi.

Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 15,2’lik büyüme ile 2018 yılında 44,7 milyar TL’ye, İletişim Teknolojileri ise yüzde 14,9’luk büyüme ile 86,9 milyar TL’ye ulaştı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ: 
2018 yılında 44,7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Bilgi Teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklükler şöyle oldu: 
Bilgi Teknolojileri Donanım : 17,1 milyar TL 
Bilgi Teknolojileri Yazılım : 18,3 milyar TL 
Bilgi Teknolojileri Hizmet : 9,4 milyar TL 

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: 
İletişim Teknolojileri sektörü 2018 yılında 86,9 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı ise şöyle oldu: 
İletişim Teknolojileri Donanım : 27,9 milyar TL 
İletişim Teknolojileri Elektronik Haberleşme: 59 milyar TL 

İSTİHDAM:
2018 yılında sektörün toplam istihdamı 139 bin kişiye çıktı. Toplam istihdamda yüzde 4’lük bir artış kaydedildi. Sektörün toplam istihdamının yüzde 76’sı Bilgi Teknolojileri kategorisinde bulunuyor.

TEKNOKENTLER:
Teknokentlerde büyüme sürdü, 2018 yılında teknokentlerde yaratılan ciro bir önceki yıla göre yüzde 23,1 oranında artarak 16 milyar TL’ye ulaştı. 2018 yılında toplam sektör hacminin yüzde 12’si teknokentlerde yaratıldı.

İHRACAT:
Sektörün ihracat performansı TL bazında yüzde 14’lük büyüme ile 4,916 Milyar TL olarak gerçekleşirken, 2018 yılında Lira’daki ortalama yüzde 32’lik değer kaybı nedeniyle dolar bazında küçülme oldu. İhracat performansını artırılması için teknoloji firmalarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ek olarak pazar çeşitliliği faaliyetlerinin de desteklenmesi gerekiyor.

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2018 Raporu from Ali Rıza Babaoğlan

Similar Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *