Personal · Türkçe

Nardugan ve 2014 Üzerine

Nardugan, Ön Türkler’de ve İslama kadar olan Türkler ile Sümerlerde de aynı adla anılan yeni yıl bayramıdır.

Her yıl 22 Aralık’tan sonra gelen ilk dolunayda kutlanır. Bunun nedeni ise Türklerin eski inanışına göre gece ile gündüz sürekli savaşırlar ve 21 Aralık günü en uzun gecedir ve ardından günler uzamaya başlarlar. Bu yüzden 22 Aralık günü Türkler için çok önemlidir ve bu günü takiben (ay yılı esasına dayalı bir takvim kullandıkları için) ilk dolunayın çıktığı ilk gün yeni yılın ilk günüdür.

Bu geleneğin yine anayurtları Orta Asya olan ve türlü nedenlerle Mezapotamya’ya göçen Sümerler’e Türklerden geçtiği oradan da Anadolu aracılığıyla Eski Roma’ya değin uzandığı ve günümüze kadar gelip günümüzdeki 1 Ocak yılbaşının temelini oluşturduğu sanılmaktadır.

Ayrıca sözbiçim olarak Türklerdeki Paktıgan ve Koçagan bayramlarıyla da uyumludur.

Gündönümüne dayalı bayramlarda böylece üçlü bir silsile oluşmaktadır. Nar sözcüğü güneş (günümüz moğolcasında Nara) anlamına gelir, dugan ise doğmak fiili ile bağlantılıdır. Narduqan kelimesi Moğol dilindeki “nar” (güneş), Türk dilindeki “tuqan” (doğan, doğan) sözcüklerinden oluşmuştur.

Tatarlar bu bayrama “Koyaş Tuğa”, yani “Güneş Doğan” günü derler, Başkurtlar, Udmurtlar “Nardugan” veya “Mardugan”, Mişer Tatarları “Raştua”, Çuvaşlar “Nartavan” ya da “Nartukan”, Zırizyalar “Nardava”, Mokşalar ise “Nardvan” olarak bilirler.

2013 yenilikleri ve farklılıklarıyla birlikte keyifli ama bir taraftanda oldukça değişik deneyimler edindiğim bir yıl oldu benim için.

Güneydoğu Asya (Bangkok, Kuala Lumpur) dahil birçok yeni bölge ve ülkeye seyahat ettim, ve Dublin deneyimini yaşamaya başladım.

Özetle 2013 benim adıma hareketli ve öğretici bir yıldı.

İnşallah yeni gelen 2014 yılı da, hedeflerimize ulaşacağımız, bol bol seyahat edebileceğimiz, eğlenceli bir yıl olur!

2014′ün; ülkemiz, sizler ve kendim adıma 2013′den çok daha güzel geçmesini diliyorum.

Nardugan’ınız kutlu olsun! Mutlu yıllar!

Similar Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *