Nardugan’ınız kutlu olsun!

Nardugan’ınız kutlu olsun!Nardugan; Ön Türkler’de ve Sümerler’de aynı adla anılan yeni yıl bayramıdır ve her yıl 22 Aralık’tan sonra gelen ilk dolunayda kutlanır.

Türklerin eski inanınışına göre gece ile gündüz sürekli savaşırlar, ve 21 Aralık günü en uzun gecenin ardından günler uzamaya başlar, böylece uzun bir savaştan sonra gün geceyi yenerek zafer kazanır.

Güneşin zaferi, yeniden doğuşu büyük şenliklerle, Türk Mitolojisine göre tüm insanların türediği ağaç olan Akçaçam Ağaçlarının dallarına bantlar koyma yoluyla süslenerek, altına türlü hediyeler konarak ve bu ağaçların altında geleneksel oyunlar oynanarak kutlanır.

Güneşin doğuşu yeni bir doğum olarak algılanır, “Nar” güneş, “Dugan” ise doğan anlamına gelmektedir, yani “Doğan Güneş”. Bu geleneğin; Mezapotamya’ya göç eden Sümerler’e Türkler’den geçtiği, oradan da Eski Roma’ya kadar uzandığı ve günümüze kadar gelip yılbaşının temelini oluşturduğu sanılmaktadır.

2011 zor bir yıldı, şimdi ise yeni bir yıl başlayacak.

Nardugan’ınız kutlu olsun, mutlu yıllar!

Similar Posts:
About

Ali is a seasoned business leader and executive with 10 years of diverse experience in Digital and Commercial areas of IT industry. He gained broad experience in managing on-demand (cloud) and on-premise offerings in both Public and Private sectors in Turkey and UK&I.'Nardugan’ınız kutlu olsun!' has no comments

Be the first to comment this post!


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Ali Rıza Babaoğlan | All Rights Reserved, part of Grow in EMEA Investment Advisory group.