Future · Tech · Türkçe

İnternet Çağında ‘İnternet’

İnsanlığın gelişimi iletişim ile bilişim teknolojilerinin gelişimi ise iletkenlerle başladı. Elektriğin aynı sözcükler gibi bir yerden bir yere iletilebilmesi, elektrik devrelerinin kurulabilmesini ve işlemci, ram, hard-disk gibi teknolojilerin ortaya çıkmasını sağladı. Bilgiyi işleyebilecek yapıları oluşturmak için gerekli tüm alt gereksinimler sağlanınca da, bilgisayarların iletişime geçmesine yani internete sıra gelmişti. Tüm bunlar olurken, dünya değişti, daha… Continue reading İnternet Çağında ‘İnternet’

English · Future · Tech

Outernet vs. Internet

Outernet is an interesting topic getting more and more popular nowadays. After Gamification, Outernet is also giving more and more chance to its researchers that the internet can not do. Some of the key trends that changed from the Internet to Outernet are; IPv6, Live Commerce, Real-Time and Web 3.0 List:– Internet: IPv4 / e-Commerce… Continue reading Outernet vs. Internet

Economy · English · Future · Tech

The Future

For a while, as a person who lives in Dublin and works in Europe’s Silicon Valley, I can see the evolution of technology clearly. Since the 1960’s, parallel to hardware developments from room-sized computers to PC’s, notebooks and tablets; nowadays cloud technologies and software-based services are opening different doors to consumers. The world we are living currently provides service with acceptable prices by the help… Continue reading The Future

Future · New Media · Türkçe

Outernet Nedir?

“Web yok olacak!!” Bu söz ünlü fütürist Mike Walsh’in Mart 2012’de ülkemizde geldiğinde söylediği oldukça önemli bir sözdü. Altında yatan anlam ise aslında biraz karmaşık. Bu söz ile anlatmak istediği; hepimizin bildiği, gündelik hayatımızın içine bu kadar girmiş olan internet’in yok olması değil, çok daha güçlenerek artık “in” kelimesinin yerini “out” kelimesine bırakması. Yani yolda… Continue reading Outernet Nedir?