Economy · Future · Türkçe

Türkiye’de İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret Ekseni

Girişimcilik birçok farklı şekilde tanımlanabilmektedir.

20. yüzyılın en etkili ekonomistlerinden biri olan Joseph Schumpeter, 1934 yılında girişimcileri pazarda girişimci değişimlere yol açan yenilikçiler olarak tanımlamıştır.

Schumpeter, bir değişikliğin girişimci olarak nitelenebilmesi için 5 özellikten birine sahip olması gerektiğini öne sürmüştür. Bu 5 özellik şöyle sıralanabilir.

* Yeni veya geliştirilmiş bir ürünün pazara getirilmesi
* Yeni bir üretim metodunun gelişmesi
* Yeni bir pazar oluşturulması
* Yeni bir girdinin ekonomiye kazandırılması
* İş yönetimi süreçlerinde organizasyon veya yapı değişikliği

OECD ise girişimciliği, “Ekonomik aktivite yaratma ya da ekonomik aktiviteyi geliştirme yoluyla değer yaratmak için yeni ürün, süreç ve pazarları fark edip, onlardan faydalanma durumu” olarak tanımlayarak, girişimciliğin ekonomik değer yaratma boyutunu öne çıkarmaktadır.

Bu tanımlar, girişimcilik konusunun ana hatlarını belirlerken, girişimcinin yeni bir iş yarattığını kabul etmekte, fakat bu işi yürütürken aldığı riske vurguda eksik kalmaktadır.

Bu eksikliği giderecek şekilde, Avrupa Birliği, girişimcilik için “Risk alma, yaratıcılık ve/veya yenilikçi çözümleri iyi yönetimle birleştirerek ekonomik aktivite geliştirmeyle ilgili yeni ya da mevcut bir organizasyondaki düşünce yapısı ve süreçler” tanımını yapmış, risk konusuna daha ön planda yer vermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı tarafından Şubat 2013’de yayınlanan alt taraftaki rapor, internet girişimciliği “risk alarak, yaratıcı ve/ya da yenilikçi çözümler geliştiren ve bunları iyi yönetimle birleştiren yeni ya da mevcut kuruluşların asıl iş alanları dışında, internetsiz var olamayacak şekillerde ekonomik aktivite veya sosyal fayda yaratma ya da geliştirmeleri” olarak tanımlanmaktadır.

İnternette yapılan herhangi bir işin internet girişimciliği olarak nitelenip nitelenemeyeceğini belirlemek için işi yapan gerçek ya da tüzel kişinin yeni bir organizasyon kurup kurmadığına bakılacaktır.

Eğer internet üzerinden yapılan iş yeni bir organizasyon yapılanmasıyla meydana gelmişse, o bir internet girişimi olarak nitelenir. Eğer internet üzerinden yapılan iş hali hazırda olan bir organizasyon tarafından yapılmışsa, internet girişimi olarak sayılabilmesi için o kuruluşun asıl iş alanının dışında bir alan olması gerekliliği söz konusu olabilir.

Türkiye’de İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret Ekseni isimli bu raporda konunun detaylarını bulmak mümkün.

Similar Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *